Gubitak boli! Nekoliko je strategija koje nam mogu olakšati…

U susretu s događajima koje procjenjujemo prijetećima i vjerujemo kako nas ugrožavaju te
kako nemamo kapaciteta nositi se s njima doživjet ćemo niz nelagodnih emocija: tugu, očaj,
bespomoćnost, ljutnju, bijes, razočarenje, smanjen osjećaj vlastite vrijednosti, strah,
tjeskobu… koji se mogu zadržati kraće ili duže te ponekad dovesti do ozbiljnih smetnji u
našem svakodnevnom funkcioniranju. Prirodno je da posežemo za svime što nam se učini
djelotvorno i spasonosno u tom trenutku kako bismo se te nelagode oslobodili. Načini na koje
se suočavamo s problemima su različiti, neke imamo prirodno, neke smo naučili na temelju
iskustva, neke koristimo rjeđe, a neke češće, neke koristimo u određenim situacijama, dok u
drugima koristimo neke druge.
Načinima suočavanja s problemima, teškoćama, stresom i traumama bavila se dr. Ofra Ayalon
koja je razvila „Basic Ph“ model suočavanja i otpornosti. „Basic Ph“ je engleski akronim, a
označava sljedeće strategije:
Belif (vjera)
Affect (osjećanje)
Social (međuljudski odnosi)
Imagination (mašta)
Cognition (spoznaja)
Physical (tjelesna aktivnost)
Ukratko ću opisati svaku strategiju unutar modela, moguće je da će vam se neke učiniti
razumljive i očekivane, a neke neshvatljive i neupotrebljive. To je dobra informacija o tome
koliko koristimo određenu strategiju, koliko nam je bliska i koliko je lako pozovemo upomoć
ili koliko nam je teško „otključati“ određenu sposobnost koju posjedujemo kao kapacitet za
suočavanje i otpornost te prilika da je probudimo, isprobamo i naučimo koristiti.
Vjera
Vjera kao strategija podrazumijeva vjeru u Boga, u natprirodne sile, u druge ljude ili u sebe. U
susretu s problemom možemo tražiti osnaženje u našoj vjeri i upravo to nam može pomoći
učiniti korak ka oporavku. Primjerice: kroz molitvu, meditaciju, nadu u pozitivan ishod, vjeru
u svoje sposobnosti …
Osjećanje
Osjećanje uključuje kontakt s našim emocionalnim doživljavanjem, prepoznavanje,
imenovanje i prihvaćanje emocija koje osjećamo kako bismo stvorili uvjete za krenuti dalje.
Izraziti osjećaje možemo verbalno ili neverbalno. Primjerice: pisanje, gluma, ples, slikanje,
igra, oblikovanje materijala…
Međuljudski odnosi
Kada koristimo ovu strategiju, naša su snaga kontakti s drugima. To uključuje uži krug nama
bliskih ljudi, prijatelja, obitelji, ali i širi krug poznanika, kolega, neznanaca, društva općenito.
Podrška koju dobivamo od drugih djeluje osnažujuće, to može biti podrška prijatelja ili
stručna podrška. Primjerice: razgovor s prijateljem, odlazak na obiteljsko okupljanje, izlazak s
društvom, savjetovanje, psihoterapija, ciljane radionice vođene od strane stručnjaka za
područje u kojemu želimo napredovati…
Mašta

Svi posjedujemo sposobnost zamišljanja i mašte. Mašta je jezgra kreativnosti, omogućuje nam
sanjarenje, traženje novih i neočekivanih rješenja, potiče u nama fleksibilnost i otvorenost za
promjenu, za kretanje novim putem i promjenu neželjenih okolnosti. Primjerice: vizualizacija
drugačijih okolnosti, maštanje o idealnom poslu, zamišljanje da smo na sunčanoj obali…
Spoznaja
Ova se strategija zasniva na našim misaonim procesima, sposobnosti logičkog i racionalnog
shvaćanja stvari. Primjerice: učenje, planiranje, analiza situacije, rješavanje problema…
Tjelesna aktivnost
Ova strategija podrazumijeva korištenje tijela i osjeta (vid, sluh, njuh, dodir, okus…).
Primjerice: sport, čišćenje, šetnja, zdrava prehrana, usmjeravanje na senzacije u tijelu (npr.
neugodan osjećaj u trbuhu, napetost u ramenima, knedla u grlu…) i olakšavanje istih.
Koje strategije koristite? Koliko su vam uspješne? Koje su nedovoljno djelotvorne? Koje
strategije ne koristite jer vam nisu ugodne, a primjećujete da na vas povoljno djeluju? Koje
niste još isprobali? Odgovori na ova pitanja mogu probuditi novu snagu za nošenje s teškim
okolnostima i oslobađanje njihova paralizirajućeg djelovanja.